JAFNRÉTTISSTEFNA HB GRANDA

Óheimilt er að mismuna starfsmönnum hjá HB Granda vegna kyns, kynhneigðar eða ólíks uppruna. HB Grandi er jafnréttissinnaður vinnustaður þar sem leitast er við að fá jafnt karla og konur til starfa í hinum ólíku starfahópum vinnustaðarins.

Megináherslur í jafnréttismálum HB Granda:

  • Konur og karlar fá greidd jöfn laun og búa við sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Konur og karlar eiga jafna möguleika á lausum störfum, þátttöku í starfshópum og nefndum, starfsþjálfun, símenntun og endurmenntun.
  • Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli meðal starfsmanna og að ákveðin störf flokkist ekki sem sérstök karla- eða kvennastörf.
  • Lögð er áhersla á að starfsmenn geti samræmt vinnu og einkalíf.
  • Einelti, kynferðisleg og kynbundin áreitni og ofbeldi er ekki liðið hjá HB Granda

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á að jafnréttisstefnu HB Granda sé framfylgt. Stjórnendur og starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á að fara eftir stefnu HB Granda í jafnréttismálum.

Árangur er mældur reglulega og ráðstafanir gerðar til að lagfæra frávik frá markaðri stefnu sem fram kunna að koma.

Jafnréttisstefnan gildir frá 1. febrúar 2019 og skal endurskoðuð á þriggja ára fresti.